اعضای هیئت مدیره


 • پیام آقای رضا عظیمی
  «مهم نیست چه کسانی را می شناسید مهم این است که چه کسانی شما را می شناسند و از نظر آنان شما چه کسی هستید»
  پیام آقای رضا عظیمی
 • پیام آقای غلامرضا نظری

  خداوندا آرامش ده تا پذیرم آنچه را نمی توانم تغییر دهم و توانایی عطا فرما تا تغییر دهم آنچه را میتوانم و فهمی ده تا تفاوت این دو را درک نمایم.

  پیام آقای غلامرضا نظری
 • پیام آقای پرهام فتح اللهی
  تلاش ما همواره براین اصل استوار بوده که خدمتی نو و ارزنده به هموطنان گرامی عرضه نمائیم. نیک میدانیم که در جهان معاصر که تغییرات لحظه ای صورت می پذیرد.
  پیام آقای پرهام فتح اللهی