شعب فروش عظیم خودرو – دفتر مرکزی ظفر

شماره تماس : ۴۲۵۲۴۰۰۰
شماره فکس : ۴۲۵۲۴۵۰۱
واحد فروش : ۸۶۰۸۰۱۱۴
واحد اداری : ۸۸۶۴۳۲۸۴-۸۸۶۴۳۹۷۶
آدرس شعبه تهران، خیابان شهید وحید دستگردی (ظفر)، نرسیده به خیابان ولیعصر، پلاک ۳۷۴