شعب فروش عظیم خودرو – دفتر مرکزی ظفر

شماره تماس :۴۲۵۲۴۰۰۰
شماره فکس :۴۲۵۲۴۵۰۱
واحد فروش :۸۶۰۸۰۱۱۴
واحد اداری :۸۸۶۴۳۲۸۴-۸۸۶۴۳۹۷۶
آدرس شعبهتهران، خیابان شهید وحید دستگردی (ظفر)، نرسیده به خیابان ولیعصر، پلاک ۳۷۴