شعب فروش عظیم خودرو – شعبه آیت اله کاشانی

شماره تماس : ۴۴۹۷۱۶۹۷
شماره فکس : ۴۴۰۰۵۳۶۵
آدرس شعبه تهران، بلوار آیت الله کاشانی، روبروی پمپ بنزین، پلاک ۱۴۲