شعب فروش عظیم خودرو – شعبه آیت اله کاشانی

شماره تماس :۴۴۹۷۱۶۹۷
شماره فکس :۴۴۰۰۵۳۶۵
آدرس شعبهتهران، بلوار آیت الله کاشانی، روبروی پمپ بنزین، پلاک ۱۴۲