شعب فروش عظیم خودرو – شعبه فرجام

شماره تماس :۷۷۷۰۰۰۱۷
شماره فکس :۷۷۷۰۰۰۱۷
آدرس شعبهتهران، خیابان فرجام، بین اتوبان باقری و سراج ، پلاک ۱۹۱ – ۱۹۳