شعب فروش عظیم خودرو – شعبه ملاصدرا

شماره تماس :  ۰۲۱-۸۶۰۸۴۸۶۴
شماره فکس : ۰۲۱-۸۸۷۸۵۱۴۶
آدرس شعبه میدان ونک -خیابان ملاصدراروبروی سازمان بورس پلاک١۶