شعب فروش عظیم خودرو – شعبه ملاصدرا

شماره تماس : ۰۲۱-۸۶۰۸۴۸۶۴
شماره فکس :۰۲۱-۸۸۷۸۵۱۴۶
آدرس شعبهمیدان ونک -خیابان ملاصدراروبروی سازمان بورس پلاک١۶