شعب فروش عظیم خودرو – شعبه ١٧شهریور

شماره تماس :۰۲۱-۳۶۸۳۰۶۵۰-۷
شماره فکس :۳۶۸۳۰۶۵۹
آدرس شعبهتهران،پایین تر از میدان شهدا، خیابان ۱۷ شهریور، روبروی مجموعه آموزشی سادات موسوی