شعب فروش عظیم خودرو – شعبه ١٧شهریور

شماره تماس : ۰۲۱-۳۶۸۳۰۶۵۰-۷
شماره فکس : ۳۶۸۳۰۶۵۹
آدرس شعبه تهران،پایین تر از میدان شهدا، خیابان ۱۷ شهریور، روبروی مجموعه آموزشی سادات موسوی