شعب فروش عظیم خودرو – شعبه کارگر شمالی

شماره تماس : ۶۶۴۲۵۶۵۶
شماره فکس : ۶۶۹۲۱۹۱۶
آدرس شعبه تهران، خیابان کارگر شمالی، تقاطع فاطمی، پلاک ۱۲۷۶