شعب فروش عظیم خودرو – شعبه کرج

شماره تماس : ۰۲۶-۳۲۷۶۴۳۰۱-۴
شماره فکس : ۰۲۶-۳۲۷۰۵۶۹۰
آدرس شعبه کرج. مهرویلا. بلوار دانش آموز. رو به روی بانک رفاه