شعب فروش عظیم خودرو – شعبه کرج

شماره تماس :۰۲۶-۳۲۷۶۴۳۰۱-۴
شماره فکس :۰۲۶-۳۲۷۰۵۶۹۰
آدرس شعبهکرج. مهرویلا. بلوار دانش آموز. رو به روی بانک رفاه