پیام مدیرعامل عظیم خودرو


به نام خدا

در شرایط پیچیده جهان کسب کار،عواملی همچون رقابت و جهانی شدن، ناپایداری و عدم ثبات محیط بازار، کاهش تصدی گری دولت ها، رشد شرکت ها و بنگاه ها و تلاش آنان برای حصول سهم بیشتری از بازار و نیز امکان ورود به فعالیت های جدید و سود آور موجب شده که مقوله ادغام و گروهی شدن بنگاه هادر قالب شرکت های مادر (هلدینگ) نه تنها در کشورهای توسعه یافته بلکه در ممالک در حال توسعه نیز متداول و رایج شود.

با استعانت از خداوند متعال و تلاش بی وقفه مدیران و کارکنان و با استفاده از شور و نشاط نیروی جوان و متخصص و نیز جهت دهی به اهداف عالی ترسیم شده در برنامه های راهبردی خود، مفتخر به انجام رسالت اقتصادی خود در زنجیره تامین، تولید، فروش و خدمات پس از فروش در حوزه خودرو و صنایع مرتبط هستیم.

گروه عظیم خودرو بر اساس "احترام متقابل"، "راستی و صداقت"، "امانتداری"، "رضایت مندی" و ارتقاء کمی و کیفی شاخص های مطلوبیت سعی در انجام بهترین نوع خدمات را دارد.

امیدواریم با بهره گیری از سرمایه ارزشمند انسانی، توان تخصصی و عزم راستین، شاهد توسعه روزافزون گروه عظیم خودرو با پایبندی به اصول و ارزش های حاکم بر فرهنگ اقتصادی و اسلامی باشیم.