پیام مدیرعامل


به نام خالق هستی
«مهم نیست چه کسانی را می شناسید مهم این است که چه کسانی شما را می شناسند و از نظر آنان شما چه کسی هستید» تلاش ما همواره براین اصل استوار بوده که خدمتی نو و ارزنده به هموطنان گرامی عرضه نمائیم. نیک میدانیم که در جهان معاصر که تغییرات لحظه ای صورت می پذیرد. داشتن ایده های نو نیازمند ذهن های روشن و آگاه است.این اعتقاد ما را نیازمند کمک همکاران داخل سازمان و مساعدت و همیاری کلیه عزیزان ودوستان نموده تا با توکل و عنایت به حضرت حق دستیابی به اهداف و چشم اندازهای پیش روامکان پذیر گردد. امیدواریم تأثیر عملکرد ما نقش مؤثری درجهت رفاه نسبی وتأمین حداقل نیازشمار خوبان گردد و در این راه از هیچگونه تلاش وپشتکاری دریغ نخواهم کرد دوستدارم عاملی هرچند ناچیز درایجاد محیطی پر از امید، نشاط و آسایش باشیم. لذا نظرات، پیشنهادات وانتقادات شما گرامیان ما را در ارائه خدمات بهتر رهنمون خواهدساخت. پیشاپیش ضمن تقدیر و سپاس، دست یکایک شما عزیزان را به گرمی می فشاریم. نتایج و دستاوردهای این سازمان همیشه درمحیط بیرون از سازمان ارزیابی و مشاهده می شود . به همین منظور با آغوش باز نظرات و پیشنهادات شما جهت ارائه خدمات بهتر پذیرا هستم وکمال تشکر را دارم.
خداوندا آرامش ده تا پذیرم آنچه را نمی توانم تغییر دهم و توانایی عطا فرما تا تغییر دهم آنچه را میتوانم و فهمی ده تا تفاوت این دو را درک نمایم.