سپتامبر 1, 2018

عظیم خودرو آماده افتتاح است

عظیم خودرو آماده افتتاح است معاون استاندار لرستان گفت: عظیم خودرو آماده افتتاح است. به گزارش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان ، «گودرز امیری» […]