شرکت های زیر مجموعه عظیم خودرو

صنایع تولیدی عظیم خودرو


جاده مخصوص کرج،کیلومتر 9،خیابان شهید پوری (بلوار کوهک)،ساختمان عظیم خودرو

تلفن : 02144575581

فکس : 02144565407

وب سایت صنایع تولیدی عظیم خودرو

خدمات پس از فروش عظیم خودرو


بلوار آیت الله کاشانی، روبروی پمپ بنزین، پلاک ۱۴۰- ۱۴۲

تلفن : 02144971697

فکس : 02144005365

وب سایت خدمات پس از فروش عظیم خودرو

واسپاری عظیم خودرو


جاده مخصوص،کیلومتر٩، خیابان شهید پوری( بلوار کوهک) جنب بهنوش، ساختمان عظیم خودرو

تلفن : 02144575317

وب سایت واسپاری عظیم خودرو

حمل و نقل عظیم خودرو


کیلومتر ۱۲جاده مخصوص، خیابان جلال، انتهای خیابان جهاد جنوبی،پ ۱

تلفن : 02144909146

وب سایت حمل و نقل عظیم خودرو