درباره عظیم خودرو

 
تاریخچه
شرکت پارسیان عظیم خودرو در راستای تحقق و نیل به اهداف سیاست های کلان اقتصادی و مشارکت در رشد اقتصادی کشور فعالیت خود را از سال 1381با تفکر تغییر، تحول در ایجاد رفاه و آسایش مردم آغاز نمود.شرکت طی سالهای فعالیت خود فراز و نشیب های بسیاری را پشت سر گذاشت. و با فعالیت انجمن شرکتهای لیزینگ ایران و تخصصی شدن این صنعت ، شرکت پارسیان عظیم خودرو راه خود را به عنوان اولین کارگزاری عملیاتی در سال 1384 انتخاب نمود و به عضویت این انجمن در آمد. در همین راستا شرکت همواره در جهت رفع چالش ها و محدودیت ها و هموار نمودن کارگزاری عملیاتی میکوشد و این تلاش ها را می توان در جهت توسعه و تسریع خدمات کارگزاری و جلب رضایت و تأمین نیازهای مشتریان به عنوان مهمترین استراتژی شرکت برشمرد
چشم انداز و ماموریت

تسهیل و تقویت زیر ساخت های مورد نیاز

رشد متوازن و مستمر از طریق برنامه ریزی جامع و کامل و حذف موانع موجود توسعه، در جهت رشد متوازن و مستمر خود گام برداشته، رشد متوازن در حوزه توسعه کسب و کار و دیگری رشد متوازن در حوزه منابع انسانی

ایجاد ارزش پایدار در زنجیره صنعت خودرو

ایجاد توسعه فرصت برای مشتریان

مشارکت در تدوین و نظارت بر اجرای قانون حمایت از مصرف کنندگان و آیین نامه اجرایی آن

نظارت بر عملکرد سیستم نظرسنجی مشتریان و رسیدگی به شکایت آنها

ایجاد منافع پایدار برای کارکنان و ذینفعان

ارزش های سازمانی

صداقت و كرامت انسانی

رعایت درستی و راستی در گفتار و رفتار

عدم انحصارگری در ارائه اطلاعات صحیح، مناسب، شفاف و به موقع

پرهیز از تكرار و شیوع خبرها و شنیده های بی اساس

رفتار محترمانه و ارائه توضیح لازم همراه با خوشرویی و ادب

انجام رفتار عادلانه در محیط كار دوری از مقایسه های نابجا

تقدیر از تجربیات با ارزش و خدمات صادقانه همكاران

توجه به بهبود و ارتقاء سلامت جسمی و روانی كاركنان

مشاركت و مسئولیت پذیری

پاسخگویی نسبت به وظایف ومسئولیت های واگذارشده از سوی شركت

پذیرش مسئولیت ها بر اساس دانش ، توانایی ، تخصص و مهارت لازم و كافی

همدلی و همراهی همكاران با اعضای تیم بجای رقابت های كاری با آنها

پی گیری امور تا دست یابی به اهداف مورد نظر

داوطلب بودن در پذیرش وظائف جدید درشغل سازمانی خود

به تاخیر نیانداختن تصمیم سازی و تصمیم گیری صحیح بر اساس اطلاعات دقیق

همكاری موثر برای عملیاتی كردن ایده ها و راهكارهای جدید

حمایت و پشتیبانی فكری از نیروهای جدید و انتقال آموخته ها و تجارب به دیگران

تلاش بی وقفه برای موفقیت گروه و تحقق اهداف مشترك سازمانی

بهره وری و نتیجه گرایی

ارائه ایده ها و راهكارهای نو و مناسب برای افزایش سودآوری

مدیریت بهینه هزینه ها در انجام وظایف و تلاش در جهت افزایش اثر بخشی فعالیتها

طراحی و برنامه ریزی صحیح و اثر بخش فعالیتها برای دستیابی به نتایج مورد نظر

انجام وظیفه به شیوه موثر در جهت تحقق بهترین نتیجه

بكارگیری رویكرد بهره وری برای استفاده بهینه امكانات و فرصت های شركت

 

پروانه کسب