مجوزهای فعالیت عظیم خودرو

 
پروانه بهره برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت شرکت توسعه صنایع تولیدی عظیم خودرو
پروانه کسب حمل نقل کالای شهری از هیئت عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور جهت شرکت توسعه حمل و نقل درون شهری عظیم خودرو
گواهی فعالیت نمایندگی شرکت خارجی (محصولات ماهیندرا ) جهت شرکت توسعه صنایع تولیدی عظیم خودرو
گواهی فعالیت نمایندگی شرکت خارجی (محصول فوتون ساوانا) جهت شرکت توسعه صنایع تولیدی عظیم خودرو
پروانه کسب جهت خرید، فروش و حق العمل کاری انواع خودروهای سبک از هیئت عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور