مجوزهای فعالیت عظیم خودرو

 
پروانه بهره برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت شرکت توسعه صنایع تولیدی عظیم خودرو
پروانه کسب حمل نقل کالای شهری از هیئت عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور جهت شرکت توسعه حمل و نقل درون شهری عظیم خودرو
گواهی فعالیت نمایندگی شرکت خارجی (محصولات ماهیندرا ) جهت شرکت توسعه صنایع تولیدی عظیم خودرو
گواهی فعالیت نمایندگی شرکت خارجی (محصول فوتون ساوانا) جهت شرکت توسعه صنایع تولیدی عظیم خودرو
گواهی فعالیت نمایندگی شرکت خارجی (محصول فودای) جهت شرکت توسعه صنایع تولیدی عظیم خودرو
پروانه کسب جهت اتوسرویس و تعمیرگاه از هیئت عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور
پروانه کسب جهت خرید، فروش و حق العمل کاری انواع خودروهای سبک از هیئت عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور